Karen Rosenberger » Karen Rosenberger, Third Grade

Karen Rosenberger, Third Grade

Throw kindness around like confetti!! 

Welcome to Mrs. Rosenberger's Third Grade Class!
                                                                      

Class Schedule:

7:30-7:45         WAME/Morning Procedure

7:45-8:35         Integrated ELA/Science
8:35-9:20         Related Arts
9:25-10:15       WIN
10:15-11:45     Math Block
11:50-12:15     Lunch
12:20-12:40     Recess/water/restroom
12:45-2:25       Integrated ELA/Social Studies Block

2:25                 Dismissal 

 
Related Arts:

Monday–  PE (wear tennis shoes)                              
Tuesday–  Art                                                                               
Wednesday–Media Center